fbpx
Lördag:

Från 09.00-18.00
Dagen bjuder på demos med problemhästar och lektioner samt föreläsningar om hästpsykologi, ledarskap och samarbete mellan häst och människa.

Söndag:

Från 10.00 – 17.00
2 Olika grupplektioner där du lär dig att samarbete med din häst från marken och i sadeln, samt hur du bättre kan förstå och hjälpa din häst.

Båda dagarna är öppna för publik/fotfolk

Partners jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Gör vi det med våra hästar? Väldigt sällan tråkigt nog.
I de flesta fall är det vi som dikterar villkoren, på sätt som innebär att vi aldrig kan bli våra hästars partners.

Vad jag har utforskat är hur villkoren ser ut när vi låter hästen vara med, och utgår från hästens naturliga behov och naturliga syn på samarbete mellan hästar och människor, det vill säga mellan bytesdjur (häst) och rovdjur (människa). Det är ju detta grundläggande villkor vi har att förhålla oss till.

Den här utbildningen är en sammanfattning av många års lärdomar och erfarenheter. Tusentals misstag och utvecklingar. Allt detta har jag försökt komprimera in i en kurs som kommer utmana dig att utveckla dina personliga ledaregenskaper, och stötta dig med verktyg och visdom. Är du öppen för det så kan den här kursen ändra ditt liv positivt samt hjälpa dig att bygga ett starkt partnerskap med din häst.

Kursen går genom de 5 områden vi behöver behärska för att bli en äkta partner för vår häst.

  • Hästpsykologi
  • Naturlig Kommunikation
  • Ledarskap
  • Utrustning
  • MT – Meningsfull Träning

Kursen ger dig en gedigen kunskap inom de 5 områden och du får en mångsidig kunskap i hur ett partnerskap baserad på samarbete ser ut.

Du kommer lära dig att se på hästar med nya ögon och större förståelse. Det här är en utbildning som går på djupet i hästpsykologi och beteendevetenskap samt naturlig kommunikation och personligt ledarskap, men med ett väldigt praktiskt och användbart twist!

Målet för mig är att du ska bli den ledare och partner som din häst vill ha.

De ledarskapsfärdigheter som du med rätt kunskaper kan bygga tillsammans med din häst, de har du med dig för resten av livet. Och om det blir som det blivit för mig i mitt liv, så kommer mycket av kursens innehåll att vara applicerbart även på situationer som inte handlar om eller har med att hästar att göra.

”Min mission är att göra en skillnad i hästvärlden och skapa gladare relationer mellan hästar och människor”